+ 48 519 105 555

info@villaodskocznia.pl

REZERWUJ

EN

PL

MENU

TELEFON

DOJAZD

REZERWUJ

Przewodnik po okolicy

REGULAMIN VILLI ODSKOCZNIA

 

Regulamin dotyczy Villi Odskocznia w Zakopanem, ul. Pocztowców 12A, zwanej w dalszej części obiektem. Właścicielem Obiektu jest Kamil Zajączkowski ul. Pocztowców 12A, 34-500 Zakopane NIP 5213236284 Osoby korzystające z pobytu w Obiekcie zwane są w dalszej części regulaminu Gośćmi. Osoba dokonująca rezerwacji w Obiekcie oraz płatności za rezerwację zwana jest dalej Rezerwującym.

Szanowni Goście, W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w Villi Odskocznia prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu.

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Villi Odskocznia i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez zameldowanie w Villi Odskocznia, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Willi. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Villi Odskocznia

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Willi, w każdym apartamencie, u administracji oraz wysyłany drogą e-mailową do Gości dokonujących rezerwacji.

§2 DOBA HOTELOWA

1. Apartament wynajmowany jest na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 17.00 do godziny 11:30 dnia następnego.

3. Zatrzymanie pokoju po godzinie 11:30 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.

4. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić administracji jak najszybciej. Villi Odskocznia może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nieprzestrzegających obowiązującego regulaminu.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Villi Odskocznia tożsamości ze zdjęciem.

2. Osoby niezameldowane w Willi mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 8:00 do godziny 21:00

3.Villa Odskocznia może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu pensjonatu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Willi lub innych osobach przebywających w Villi Odskocznia.

4. W przypadku rezygnacji z powodu sytuacji losowych, kwarantanny osobistej czy braku przyjazdu Gościa, opłata rezerwacyjna nie jest zwracana.

5. do wykonania poprawnej rezerwacji wymagana jest bezzwrotna opłata rezerwacyjna w wysokości ok. 35% wartości całej rezerwacji.

6. Rezerwacji można dokonać, e-mailowo lub przez stronę internetową VillaOdskocznia.pl. Osoba rezerwująca jest zobowiązana podać numer kontaktowy Gościa  oraz adres e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie rezerwacji. Osoba rezerwująca ma obowiązek odpowiedzieć na powyższą wiadomość.

7. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie do 7 dni przed planowanym przyjazdem, gdy w nowo zaproponowanym terminie przez Gościa apartament nie został już zarezerwowany. Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Gość odstąpił od umowy, anulował rezerwację, bądź nie wykonał umowy przez brak przyjazdu, Villa Odskocznia uprawniona jest do zatrzymania wpłaconej opłaty rezerwacyjnej.

8. Villi Odskocznia może zmienić termin rezerwacji wyłącznie w sytuacji wystąpienia niezależnej od Villi Odskocznia siły wyższej, która uniemożliwia prawidłowe spełnienie świadczenia. Przez wystąpienie siły wyższej rozumie się przede wszystkim: kataklizmy, katastrofy naturalnie, kwarantanna narodowa, strajki, wojny, zamieszki, zajęcia obiektu będącego przedmiotem wynajmu przez organy władzy państwowej, w przypadku niezależnego od Villi Odskocznia długotrwałego przerwania dostaw prądu, gazu, energii cieplnej przez dostawcę tych mediów.

9. W sytuacji określonej w pkt.7 zaproponuje Gościowi inny termin rezerwacji. Gość niewyrażający zgody na zmianę terminu może odstąpić od umowy. W takiej sytuacji Villi Odskocznia zmieni termin przyjazdu lub zwróci opłatę rezerwacyjną.

10. Villa Odskocznia zastrzega sobie możliwość w wyjątkowych sytuacjach (awarii w apartamencie lub innego zdarzenia losowego), udostępnienie lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego apartamentów Villi Odskocznia bądź w innym obiekcie. W przypadku zgody Gościa na substytucyjny apartament, umowa ulega rozwiązaniu. W tym przypadku Villi Odskocznia zwraca zadatek Gościowi.

11. Willa pobiera bezzwrotną opłatę za cały pobyt, za okres Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz Świąt Wielkanocnych.

12. Przy zameldowaniu pobierana jest kaucja w kwocie 500 zł za każdy apartament. Kaucja jest zwrotna przy wymeldowaniu po sprawdzeniu Apartamentu przez personel Villi Odskocznia.

§4 USŁUGI

1.Villi Odskocznia świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do pracownika Willi, co umożliwi poprawę standardu świadczonych usług.

3. Brak zgłoszenia uwag i zastrzeżeń codo stanu technicznego apartamentu lub domku w momencie zameldowania się klienta równoznaczne jest z tym że obiekt został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń Gościa.

4. Fakturę/paragon za pobyt administracja Willi wydaje w dniu wymeldowania

5.Villa Odskocznia ma obowiązek zapewnić Gościom: - warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku, - bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu, - profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Pensjonacie, wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie. - w przypadku rezerwacji pobytu ze śniadaniami - śniadanie w formie cateringu podawanego do apartamentu. Śniadania podawane są 7 dni w tygodniu, w godzinach 7:00-8:00. Chęć otrzymania śniadania na wynos prosimy zgłaszać Personelowi dzień wcześniej, w trakcie pobytu lub po zameldowaniu.

6. Przedmioty pozostawione przez Gości po opuszczeniu apartamentu mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W innym przypadku po pięciu dniach od daty wymeldowania Gości, Administracja Willi postąpi z rzeczami stosowni do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Willi pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Gość powinien zawiadomić Administrację o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Gość Villi Odskocznia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Apartamentu, w którym jest zameldowany oraz całego obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Villa Odskocznia zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa finansowo za wyrządzone szkody.

4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Villa Odskocznia może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu Villa Odskocznia i uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.

5. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany, zamknąć okna oraz zamknąć drzwi na klucz.

6. Wynajęty apartament należy pozostawić w stanie niezmienionym, to jest w takim stanie, jaki był w dniu przyjazdu Gości. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach Willi i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania. Administracja Willi może żądać przewrócenia apartamentu do stanu z przed rozpoczęcia pobytu.

7. Podnajmowanie przez Gości apartamentu osobom trzecim jest zabronione.

8. Apartament nie może być wykorzystywany w inny sposób niż w celach mieszkaniowych.

9. W przypadku zgubienia - klucza do pokoju, wejścia głównego, lub przekazania ich osobom trzecim, Willa ma prawo obciążyć Gościa opłatą w wysokości 150-300 zł, w zależności od wymiaru szkody.

10. Gość ma obowiązek zamykania okien w sezonie grzewczym, gdy opuszcza pokój. W przeciwnym razie Willa zastrzega sobie prawo do obciążenia go karą pieniężną w wysokości 150 zł.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ Villi Odskocznia

1. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, dokumenty, biżuterię i inne wartościowe rzeczy pozostawione w pokojach.

2. Willa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym, czy poza terenem Willi.

3. Personel pensjonatu zastrzega sobie prawo do wchodzenia do pokoju w celu sprzątania, wymiany ręczników, pościeli, zamknięcia okien, sprawdzenia systemu ogrzewania lub urządzeń elektrycznych i ich ewentualnej naprawy.

§7 CISZA NOCNA

Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

§8 PALENIE TYTONIU

1. W Willi i jej bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu tzn. w balkon/taras oraz przed wejściem.

2. Palenie we wszystkich apartamentach jest surowo zabronione.

3. Dopuszczalne jest palenie na balkonach przy zamkniętych drzwiach do Apartamentu.

4. W przypadku, gdy Gość pali w miejscu niedozwolonym, Villa Odskocznia ma prawo obciążyć go karą pieniężną w wysokości 1500 zł. 

§9 POBYT ZE ZWIERZĘTAMI

Zwierzęta nie są akceptowane.

§10 DODATKOWE USŁUGI i INFORMACJA

1. Ze względu na bezpieczeństwo Gości, zarówno na terenie obiektu (klatka schodowa), jak i na zewnątrz obiektu znajdują się kamery monitorujące obiekt, parking.

2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w apartamentach grzałek, farelek, grzejników nie będącymi na wyposażeniu Villi.

3. Żelazka elektryczne i deska do prasowania są wydawane Gościom na specjalne życzenie -po użyciu Goście są proszeni o zwrócenie sprzętu Pracownikowi Willi

4. W każdym pokoju znajdują się czujniki dymu.

5. Obowiązkowe jest włączenie okapu podczas z korzystania z kuchenki indukcyjnej w Apartamencie.

6. Nie jest dozwolone chodzenie po obiekcie w brudnych, zabłoconych butach, butach narciarskich. Prosimy ściągać buty w przedpokoju ( wiatrołapie )

7. Informujemy Państwa, że woda z kranu nadaje się do spożycia.

8. Regulamin korzystania z Sauny infrared jest dołączony do niniejszego regulaminu i jest jego integralną częścią.

 

§11 INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI VILLI ODSKOCZNIA ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI WILLI

Administratorem danych osobowych Gości Villi Odskocznia jest „Villa Odskocznia” ul. Pocztowców 12a, 34-500 Zakopane

1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH Celem, dla których Willa przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Villę jest:

2.a - dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Villę w związku z poniesioną przez Villę szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Willi,

2.b - udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,

2.c - zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości Villi. W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Willa przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. W celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, Willa przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring Willi w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom Willi i innym osobom przebywającym na terenie Willi.

§ 4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Willę jest umowa o świadczenie usług hotelarskich. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Willa informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości Willi jest usprawiedliwiony cel administratora.

2. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Willi. Ponadto, Willa udostępnia adres info@villaodskocznia.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

3. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w willi z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie willi jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Willi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

 

Regulamin korzystania z sauny

1. OGÓLNY REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY NA TERENIE VILLI ODSKOCZNIA

Regulamin Korzystania z Sauny na terenie Villi Odskocznia,

1. Sauna jest integralną częścią Villi Odskocznia i obwiązują w niej przepisy Regulaminu Ogólnego Villi Odskocznia oraz niniejszego Regulaminu. Sauna czynna jest codziennie w godzinach od 12:00 do 22.00.. Dopuszcza się zmianę godzin otwarcia Sauny za zgodą Administracji Villi Odskocznia. Przed wejściem do Sauny należy zapoznać się z Regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania z Sauny. Korzystanie z Sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie przepisy regulaminu. Administracja Villi Odskocznia nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.

2. Przed wejściem do kabiny sauny infrared należy się zapoznać z Regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania z usługi kąpieli w saunie infrared.

3. zaczęcie korzystania z sauny jest równoznaczne z tym, że użytkownik zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów oraz poleceń i informacji, udzielanych przez personel.

4. Z sauny infrared mogą korzystać tylko osoby zdrowe pełnoletnie lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.

5. Kobiety w ciąży lub podejrzewające, że mogą być w ciąży, nie powinny korzystać z sauny infrared.

6. W kabinie sauny mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 3 osoby.

7. Zabrania się zasłaniania ręcznikiem promienników podczerwieni.

8. Nie wolno korzystać z sauny pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

9. Z sauny nie należy korzystać bezpośrednio po wysiłku fizycznym, na czczo lub po zbyt obfitym posiłku. Kąpieli w saunie należy zażywać jedną lub dwie godziny po posiłku.

10. Zabranie się wchodzenie do sauny w obuwiu czy ubraniu,

11. W saunie przebywamy wyłącznie w ręczniku, (który jest na wyposażeniu apartamentu) na rozłożonej ławce sauny. Przeciwwskazania do korzystania: · Ostre urazy stawów (nabyte w ciągu ostatnich 48 godzin) · Ostre i przewlekłe schorzenia związane z podwyższeniem temperatury ciała · Choroby układu krążenia ze zmianami spowodowanymi miażdżycą · Niewydolność krążenia, · Stwardnienie rozsiane · Organiczne choroby układu nerwowego · Choroby płuc, nerek, wątroby · Nowotwory złośliwe · Hemofilia lub inne skłonności do krwotoków · Grzybica skóry · Niedoczynność nadnercza · Układowy liszaj rumieniowaty · Przebywanie choroby zakaźne · Pierwszy miesiąc po operacji lub zabiegu · Ciąża lub jej podejrzenie · Menstruacja (ciepło może spowodować nadmierne krwawienie) · Naturalnym przeciwwskazaniem jest pogarszanie się stanu zdrowia po odbytym seansie w saunie · Przeciwwskazaniem jest również odczuwanie bólu w saunie infrared

12. z Sauny mogą korzystać wyłącznie Goście Villi Odskocznia

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WARUNKÓW OGÓLNYCH VILLI ODSKOCZNIA WYSYŁANY JEST RAZEM Z POTWIERDZENIEM REZERWACJI , DODATKOWO WARUNKI KORZYSTANIA Z SAUNY ORAZ PRZEKAŻE PRACOWNIK WILLI W MOMENCIE ZAMELDOWANIA. PROSIMY O SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIE Z REGULAMINEM PONIEWAŻOD TEGO ZALEŻY PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO.

Jak przygotować się do kąpieli w SAUNIE INFRARED?

1.Przed wejściem do sauny nie należy stosować jakichkolwiek kremów i balsamów do ciała, pozostawić biżuterię, okulary w szatni, należy również zmyć makijaż, podobnie jak przed opalaniem w solarium. Jest to konieczne ze względu na otwieranie się porów skóry podczas kąpieli oraz obfite pocenie się, umożliwiające wydalenie wszelkich zanieczyszczeń z naszego organizmu. Osoby noszące soczewki kontaktowe mogą w nich pozostać. (Korzystanie z sauny infrared nie jest przeciwwskazaniem dla osób posiadających soczewki, ale zalecamy uprzednio zapoznanie się z informacjami podawanymi przez producenta soczewek, czy nie istnieją specjalne przeciwwskazania dla rodzaju używanych soczewek).

2.Polecamy zabrać ze sobą dwa, trzy ręczniki, jeden większy, kąpielowy na którym będziemy siedzieć i drugi do absorbowania potu podczas seansu jak również do podłożenia pod stopy.

3. Do sauny wchodzimy bez klapek, należy siadać na ręczniku, ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się bezpośrednio z powierzchnią drewnianą.

4. W saunie nie stosować ćwiczeń fizycznych, w trakcie nie zaleca się picia żadnych napojów.

5. Optymalny czas seansu wynosi 30 minut, przy zalecanej temperaturze między 45-60’C.

6. Po wyjściu z kabiny owiń się ręcznikiem lub załóż szlafrok kąpielowy.

7. Po seansie warto uzupełnić płyny, gdyż w trakcie seansu tracimy duże ilości wody.

8. Po wyjściu z sauny infrared nie jest konieczne schłodzenie ciała pod prysznicem.

 

Copyright © 2017-2024 Villa Odskocznia

Created by:

OPINIE

ZNAJDZ NAS NA:

RECEPCJA:

+ 48 519 105 555

info@villaodskocznia.pl

ADRES:

VILLA ODSKOCZNIA

34-500 Zakopane,

ul. Pocztowców 12a

iQHotel.pl